Thái Lan thông qua kế hoạch 150 tỷ baht cho sáng kiến ​​lúa gạo

Hôm thứ Năm, Ủy ban Quản lý và Chính sách Quốc gia về Lúa gạo Thái Lan đã thông qua việc cung cấp 150 tỷ baht để hỗ trợ kế hoạch đảm bảo thu nhập từ lúa gạo của nông dân cho vụ chính của niên vụ 2022/2023.

Phát biểu sau cuộc họp của ủy ban, Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm 28,5 triệu rai đất trồng lúa trên toàn quốc và 4,64 triệu hộ gia đình. Các tiêu chí của chương trình vẫn giống như trong ba năm trước.

Theo kế hoạch cho chính vụ, nông dân có thể đăng ký từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, trong khi nông dân ở miền Nam có thể đăng ký từ ngày 16 tháng 6 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Ủy ban cũng đã thông qua các biện pháp hỗ trợ song song để đảm bảo ổn định giá gạo, bao gồm các kế hoạch khuyến khích nông dân giảm tốc độ bán gạo ra thị trường bằng cách cung cấp 1.500 baht/rai/tấn cho các nông dân đã đăng ký, và trợ cấp lãi suất 3% cho các khoản vay cho các viện trồng lúa đồng ý giảm tốc độ bán gạo. Ngoài ra, trợ cấp lãi suất 3% được đưa ra cho các nhà xay xát đồng ý giữ gạo dự trữ trong thời gian nguồn cung trên thị trường giảm. Ủy ban đã đồng ý hỗ trợ chương trình giảm chi phí và quản lý lúa gạo cho nông dân ở mức 1.000 baht/rai, giới hạn ở mức tối đa 20 rai/hộ. Theo kế hoạch đảm bảo thu nhập, nông dân nhận được khoản chênh lệch giữa giá gạo được bảo hiểm và giá chuẩn thay đổi hai tuần một lần theo giá thị trường.

Đề án bao gồm 5 loại lúa chính: lúa trắng 15% độ ẩm, lúa hom mali, lúa thơm Pathum Thani 15% độ ẩm, lúa nếp 15% độ ẩm và lúa thơm tỉnh. Theo chương trình này, nông dân được chào giá 10.000 baht/tấn đối với gạo trắng có độ ẩm 15%, giới hạn ở 30 tấn/gia đình hoặc 40 rai. Giá đảm bảo được đặt ở mức 15.000 baht một tấn đối với lúa hom mali, giới hạn 14 tấn cho mỗi gia đình hoặc 40 rai; 11.000 baht một tấn đối với gạo thơm Pathum Thani với độ ẩm 15%, lên đến 25 tấn/gia đình hoặc 40 rai; 12.000 baht một tấn đối với gạo nếp có độ ẩm 15%, với giới hạn 16 tấn hoặc 40 rai; và 14.000 baht một tấn đối với gạo thơm của tỉnh, với giới hạn 16 tấn cho mỗi gia đình hoặc 40 rai. Sản lượng gạo của Thái Lan trong niên vụ 2022/23 ước tính đạt 26,9 tấn gạo, tăng 2,09% so với vụ trước.

Việt Hoang2