Thái Lan thông qua kế hoạch 150 tỷ baht cho sáng kiến ​​lúa gạo