Hội nghị HLTF-EI 37: Tập trung đề xuất các hoạt động hợp tác về hội nhập kinh tế nội và ngoại khối ASEAN

Nối tiếp các hoạt động của Năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm chủ nhà, Hội nghị của Nhóm Đặc trách Cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37 (HLTF-EI 37) đã diễn ra trong 2 ngày 12-13/2 tại Hà Nội. Hội nghị tập trung thảo luận và đề xuất một số khuyến nghị quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược về tầm nhìn và các hoạt động hợp tác về hội nhập kinh tế nội và ngoại khối của ASEAN.

Ảnh: Báo Công Thương

Cụ thể đối với hội nhập kinh tế nội khối, Hội nghị HLTF-EI 37 tập trung thảo luận các nội dung chính như: rà soát giữa kỳ Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong khu vực đang có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, khó đoán định; dựa trên cơ sở các kết quả thảo luận để đề xuất các khuyến nghị lên các bộ trưởng và các Nhà Lãnh đạo nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025. Bên cạnh đó, Hội nghị đưa ra Chiến lược tổng hợp của ASEAN trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nghiên cứu cơ sở về Hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật trong ASEAN và các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 do Việt Nam đề xuất.

Ngoài ra hướng tới mục tiêu củng cố và tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các đối tác ngoại khối, Hội nghị đã thảo luận một số nội dung có liên quan như: cách tiếp cận các đối tác FTA mới; tiến trình và tương lai đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)…

Tại Hội nghị, các đóng góp của Việt Nam (đặc biệt là liên quan đến các các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 do Việt Nam đề xuất) đã được các nước đánh giá cao và coi đây là cơ sở để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra các nước cũng xem xét đề xuất của Việt Nam về cách tiếp cận mới mang tính hài hòa cho các cuộc đàm phán FTA của ASEAN, đặc biệt là đàm phán Hiệp định RCEP, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp và chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên ở một số nơi.

Trên cơ sở đó, Hội nghị tái khẳng định cam kết của ASEAN đối với việc duy trì các động lực cho việc tăng cường thương mại và đầu tư trong khu vực thông qua thúc đẩy các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do của ASEAN, trong đó ưu tiên cao nhất là thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP đạt kết quả thiết thực cho tất cả các nước tham gia.

Các khuyến nghị về chiến lược hợp tác sắp tới của ASEAN tại Hội nghị HLTF-EI 37 sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp (diễn ra vào ngày 26/3/2020 tại Tp.Đà Nẵng) để xem xét  thông qua. Kết quả cuối cùng sẽ được báo cáo lên các Nhà Lãnh đạo ASEAN vào tháng 4/2020.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trả lời báo chí vế kết quả Hội nghị
Với tư cách chủ trì điều phối hợp tác trong trụ cột kinh tế ASEAN của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh – Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế đã đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị HLTF-EI 37.

Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, trả lời báo chí về những kết quả đạt được, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết tại Hội nghị, Nhóm đặc trách cao cấp đã phê duyệt được Đề cương báo cáo đánh giá lại Kế hoạch tổng thể về thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2025 và sẽ giao Ban Thư ký ASEAN thực hiện. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Nhóm đặc trách cũng đã bàn bạc và đề nghị Ban Thư ký ASEAN tiến hành một nghiên cứu với sự trợ giúp của Úc về sự sẵn sàng của các nước ASEAN, từ đó đưa ra một chiến lược tổng thể để các nước ASEAN bắt kịp được với trào lưu mới của cuộc cách mạng thời đại này.

Xuân Thịnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *