Home Archive by category Abis 2019

Abis 2019

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Sáng 17/1, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, hội nghị đầu tiên được tổ chức trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 đã khai mạc tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là Hội nghị nhằm khởi động quá trình xây dựng cộng đồng và đối ngoại cũng […]