Thông Tin Hội Nghị Thượng Đỉnh Kinh Doanh Và Đầu Tư ASEAN 2019

Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư (ASEAN BIS) được Hội đồng Tư vấn Kinh doanh (ASEAN BAC) tổ chức hàng năm liền kề với Hội nghị Cấp cao ASEAN. Sự kiện liên quan đến doanh nghiệp lớn nhất trong khu vực. ASEAN BIS luôn có tầm quan trọng chiến lược trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, là nơi hội tụ hầu hết các đối tác kinh tế hàng đầu của ASEAN, giúp kết nối cộng đồng doanh nghiệp tham gia thảo luận với các nhà lãnh đạo trong khối ASEAN. Năm 2019 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và hướng tới năm 2020 Việt Nam sẽ là Chủ tịch của ASEAN. Đồng thời năm 2019 cũng là năm chúng ta đang hướng tới các chương trình hội nhập ASEAN mở rộng như CP TPP, RCEP, hợp tác Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương…trong đó hợp tác gắn kết ASEAN làm nòng cốt.

Hội nghị là nơi để cộng đồng doanh nghiệp tiếp xúc với các vấn đề toàn cầu quan trọng, có cơ hội khám phá các định hướng chiến lược quan trọng khác nhau từ các doanh nghiệp trên thế giới và doanh nghiệp có thể thực hiện để vượt qua các thách thức mà hiện nay đang phải đối mặt.

[real3dflipbook id=”3″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *