Đăng ký tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư Asean 2019

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS) là sự kiện đầu tư và kinh doanh hàng năm của ASEAN do Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) tổ chức. Hội nghị thượng đỉnh này được tổ chức cùng với Hội nghị cấp cao ASEAN hàng năm tại nước chủ nhà. ABIS đóng vai trò là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp tham gia với các Nhà lãnh đạo từ ASEAN và hơn thế nữa, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân và những người ra quyết định quan trọng đang định hình và ảnh hưởng đến nền kinh tế ASEAN.
Hội nghị kéo dài hai ngày sẽ cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các khu vực tư nhân và các bên liên quan từ ASEAN và hơn thế nữa để xác định, thảo luận và phát triển giải pháp đề xuất cho các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, thu hút đầu tư và tiềm năng kinh doanh của khu vực. Hội nghị sẽ tiếp xúc với các vấn đề toàn cầu quan trọng và cung cấp cho người tham gia cơ hội khám phá các hướng chiến lược quan trọng khác nhau mà họ có thể thực hiện để vượt qua các thách thức mà các doanh nghiệp trên thế giới hiện nay phải đối mặt.

ABIS 2019 sẽ có 1000 người tham gia trên toàn khu vực bao gồm các quan chức chính phủ cấp cao từ các nước ASEAN, khu vực tư nhân, các đối tác đối thoại ASEAN, các doanh nhân và những người ra quyết định quan trọng, các tổ chức xã hội dân sự, và các tổ chức nghiên cứu và học thuật.

Thời gian:  ngày 2-3 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: IMPACT Exhibition Center, Thái Lan.

Doanh nghiệp vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin: họ tên người tham dự, ảnh hộ chiếu, tên công ty, số điện thoại, địa chỉ công ty, địa chỉ email.. theo link bên dưới. (Số lượng khách tham dự có giới hạn, ưu tiên các đơn vị đăng ký sớm trước ngày 15/09/2019).

Phí đăng ký cho sự kiện bao gồm:

Năm nay là một năm quan trọng đối với Thái Lan khi nước này tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN. Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN – Thái Lan cũng đảm nhận chức Chủ tịch khu vực tư nhân ASEAN. Năm nay, Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức với chủ đề là “Trao quyền cho ASEAN 4.0”. Chủ đề của ABIS 2019 là xây dựng theo Mô hình Singapore và chuẩn bị cho các quốc gia thành viên ASEAN tận dụng và sẵn sang chuẩn bị cho kỷ nguyên kỹ thuật số. ASEAN 4.0 mang đến những cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) với tốc độ ngày càng nhanh. Sự thay đổi công nghệ đang cung cấp các giải pháp thú vị cho các vấn đề dai dẳng, nhưng vẫn phân phối công việc và cấu trúc vững chắc. Lực lượng lao động được dự báo sẽ mở rộng mỗi ngày trong 15 năm tới. Chưa hết, các robot cá nhân giờ đã vượt xa lao động sản xuất có tay nghề thấp. Trí tuệ nhân tạo đe dọa đến các công việc dịch vụ của ASEAN. Để giải quyết những vấn đề này, cần phải kêu gọi tất cả các nước ASEAN nắm bắt lấy 4IR vì lợi ích của người dân ASEAN và cộng đồng ASEAN. Do đó, trọng tâm chính của chủ đề bao gồm:

  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
  • Kết nối kỹ thuật số
  • Trao quyền và phát triển con người ASEAN
  • MSME.

[real3dflipbook id=”4″]

Victor Thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *