Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN – ABA 2019

Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN (ABA) 2019 được Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN nước Chủ nhà Thái Lan (ASEAN BAC Thái Lan) tổ chức để tìm kiếm và công nhận những doanh nghiệp ASEAN nổi bật, có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế của khu vực. ABA 2019 dự kiến sẽ vinh dự được Thủ tướng Thái Lan trao cho các doanh nghiệp đạt giải tại Tiệc tối Gala Dinner của Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS), nơi gặp gỡ với Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và khoảng 1,000 doanh nghiệp đến từ các nước trong khu vực, các đối tác đối thoại với ASEAN và phần còn lại của thế giới. Đây là Hội nghị thường niên, được ASEAN BAC tổ chức liền kề với Hội nghị Cấp Cao ASEAN lần thứ 35 vào tháng 11/2019 tại Bangkok, Thái Lan.
Các doanh nghiệp đang hoạt động tại các nước ASEAN, phân chia theo hai cấp độ, (1) Doanh nghiệp lớn và (2) Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Điều kiện tham dự đối với Doanh nghiệp lớn:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN.
 • Có hoạt động tại 02 quốc gia ASEAN trở lên là lợi thế.
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu 05 năm.
 • Có báo cáo tài chính tối thiểu trong 03 năm là lợi thế.
Điều kiện tham dự đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN.
 • Có hoạt động tại 02 quốc gia ASEAN trở lên là lợi thế.
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm.
 • Có báo cáo tài chính tối thiểu trong 02 năm là lợi thế.
Tham gia ABA là cơ hội để Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình trên tầm khu vực và vươn ra quốc tế, qua đó mở rộng hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư với các đối tác tại 10 quốc gia thuộc khối ASEAN cũng như với các Đối tác đối thoại của ASEAN như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, EU, Nga, Canada…
ABA sẽ đem lại cho Doanh nghiệp các giá trị về: Khẳng định vị thế, Được công nhận trong khu vực, Mở rộng kết nối, và Trao đổi kiến thức.
ABA 2019 sẽ có tổng cộng 11 hạng mục và 79 giải thưởng, cụ thể như sau:
Tổng cộng 34 giải thưởng trên 17 lĩnh vực cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) sẽ được trao cho các Doanh nghiệp có hoạt động nổi bật và hiện diện trong một hoặc nhiều ngành ưu tiên phát triển trong cộng đồng kinh tế ASEAN, có đóng góp vào quá trình hội nhập và liên kết giữa các doanh nghiệp ASEAN, bao gồm:
1. Nông nghiệp
6. Logistics
11. Tài chính
16. Đồ gỗ
2. CNTT (ICT)
7. Điện tử
12. Dệt may
17. Y tế
3. Hàng không
8. Bán lẻ
13. Nghề cá
 
4. Cơ sở hạ tầng
9. Năng lượng
14. Du lịch
 
5. Ô tô
10. Cao su
15. Thực phẩm và đồ uống
 
Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và có hoạt động tại 02 nước hoặc nhiều nước trong ASEAN.
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm và phải có ít nhất 03 năm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Đáp ứng tối thiểu 01 trong những điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
Tổng cộng 04 giải thưởng trên 04 lĩnh vực sẽ được trao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc:
2.1 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
Giải thưởng sẽ được trao cho doanh nghiệp tận tâm trong việc thực hiện và kết hợp các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cần cung cấp Chiến lược về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) khi nộp đơn đăng ký, trong đó kết hợp các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm trong các hoạt động chính, và những tác động tích cực tại nơi làm việc, thị trường, môi trường hoặc cộng đồng.
2.2 Việc làm
Giải thưởng sẽ trao cho doanh nghiệp có môi trường làm việc hứng khởi, khuyến khích và hỗ trợ phát triển. Các doanh nghiệp tham dự hạng mục giải này được yêu cầu chứng minh các chiến lược phát triển nhân sự đã tạo ra một lực lượng lao động tận tâm, năng động và hiệu quả.
2.3 Tăng trưởng
Giải thưởng sẽ được trao cho doanh nghiệp đạt được thành công nổi bật trong trao đổi thương mại và tăng trưởng bền vững. Khi nộp đơn, doanh nghiệp cần cung cấp thêm những bằng chứng về sáng kiến và việc sẵn sàng thực hiện các dự án táo bạo mới, kèm theo tài liệu về tăng trưởng bền vững và thương mại thành công vượt trội về quy mô hoạt động của doanh nghiệp.
2.4 Đổi mới sáng tạo
Giải thưởng sẽ được trao cho doanh nghiệp chứng minh được khả năng nghiên cứu, hình thành và phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Doanh nghiệp tham gia giải thưởng cần chứng minh sự khác biệt của bản thân với những doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề. Các thành quả đạt được có thể là các phát minh, thiết kế, sản xuất, thực hiện, tiếp thị và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ.
Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiếu là 03 năm
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán). Đối với giải về tăng trưởng, doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia ABA sẽ cần tuân thủ Tiêu chí SMEs được xác định bởi các quốc gia thành viên ASEAN tương ứng.
* Định nghĩa về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Việt Nam:
 • Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
 • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 150 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
(Điều 6, trang 3, Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39/2018/NĐ-CP)
Tổng cộng 02 giải thưởng cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa), là các doanh nghiệp gia đình xuất sắc đã đạt được những thành công nổi bật và tăng trưởng bền vững trong ASEAN.
Điều kiện tham dự:
 • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp là (các) thành viên trong gia đình từ thế hệ thứ ba hoặc hơn, hoặc có nhiều nhánh (họ hàng) của một gia đình tham gia Ban lãnh đạo.
 • Gia đình có ít nhất 51% cổ phần sở hữu và quyền bỏ phiếu và chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập định hướng và giá trị chiến lược cho doanh nghiệp.
 • Hình thức pháp lý của doanh nghiệp hoặc nhóm các doanh nghiệp không liên quan.
 • Nếu cổ phần và quyền biểu quyết đã được chuyển sang ủy thác thì sẽ vẫn được coi là doanh nghiệp gia đình nếu gia đình có ảnh hưởng chi phối đến uỷ thác.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
Gồm có 02 giải thưởng trao cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) là các Chủ doanh nghiệp xuất sắc dưới 45 tuổi thể hiện được năng lực trong việc lãnh đạo, quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả, định vị thương hiệu thành công, và có vị trí trên thị trường.
Điều kiện tham dự:
 • Tuổi của người được đề cử phải từ 45 tuổi trở xuống.
 • Là người sáng lập doanh nghiệp của riêng mình và đã đạt được thành công nổi bật với phương pháp marketing khác biệt hoặc có sản phẩm/dịch vụ độc đáo; hoặc có quyền sở hữu hơn 20% với ảnh hưởng đáng kể trong hội đồng quản trị và có vai trò tích cực trong quản lý điều hànhc.
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN
 • Có 02 năm báo cáo tài chính được kiểm toán cho các điều kiện yêu cầu về tài chính
 • Chứng minh có khả năng đổi mới và có thể nghiên cứu, tạo thành và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Chứng minh có kết quả và tăng trưởng tài chính mạnh mẽ trong vòng 02 năm vừa qua.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
Tổng cộng 02 giải thưởng trao cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) là các doanh nghiệp xã hội xuất sắc dẫn đầu trong đổi mới và có những đóng góp đáng kể cho những nhóm người thiệt thòi trong cộng đồng.
Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán).
 • Có mô hình và sứ mệnh doanh nghiệp hướng tới mục đích tạo ra lợi ích cho các nhóm xã hội hoặc nhóm những người thiệt thòi; và việc kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện hỗ trợ cộng đồng, mang lại cơ hội công việc và đào tạo cho mọi người hoặc giúp đỡ môi trường.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
Bao gồm 02 giải thưởng cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) là các doanh nghiệp xuất sắc có cam kết và trách nhiệm rõ ràng trong vấn đề bảo vệ môi trường.
Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán).
 • Mô hình và sứ mệnh của doanh nghiệp nhằm mục đích tập trung vào thành tựu của các hoạt động bền vững, đặc biệt là tăng cường bảo vệ môi trường.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 triệu USD / Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): Cần tuân thủ Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định bởi các quốc gia thành viên ASEAN tương ứng.
* Định nghĩa về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Việt Nam:
 • Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
 • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 150 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
(Điều 6, trang 3, Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39/2018/NĐ-CP)
Tổng cộng 10 giải thưởng sẽ trao cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (IDE-Innovative Driven) nổi bật đã phát triển thành công và có khả năng mở rộng.
Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN
 • Mô hình kinh doanh nên là sử dụng giải pháp/nguồn lực của ASEAN để giải quyết các vấn đề trong nội khối ASEAN
Sẽ có 02 giải thưởng trao cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và SME) là các doanh nghiệp có đóng góp đáng kể trong việc phát triển nguồn nhân lực.
Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán).
 • Chứng minh việc xây dựng thành công lực lượng lao động lành nghề, đặc biệt là trong bối cảnh chịu nhiều tác động của CMCN 4.0, hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN cạnh tranh và năng động.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 triệu USD / Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): Cần tuân thủ Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định bởi các quốc gia thành viên ASEAN tương ứng.
* Định nghĩa về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Việt Nam:
 • Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
 • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 150 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
(Điều 6, trang 3, Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39/2018/NĐ-CP)
Gồm 01 giải thưởng được lựa chọn bởi Ban Tổ chức giải ABA 2019 trao cho doanh nghiệp ngoài khu vực ASEAN đã thể hiện sự cam kết, liên tục và tăng cường hiện diện trong ASEAN.
Gồm 10 giải thưởng được trao cho các doanh nhân là phụ nữ, có vai trò lãnh đạo trong tổ chức và đã thành công trong việc thay đổi một trong hai điều sau: (1) Chiến lược marketing, phong cách quản lý; quản lý nhân sự hoặc (2) Văn hóa doanh nghiệp và đạt được những thành tựu đáng kể trong kinh doanh hoặc cải thiện năng suất mang lại lợi ích chung cho doanh nghiệp.
Điều kiện tham dự:
 • Phải là người sáng lập doanh nghiệp của riêng mình và đạt được thành công nổi bật với phương pháp marketing khác biệt hoặc sản phẩm/dịch vụ độc đáo HOẶC có quyền sở hữu hơn 20%, có ảnh hưởng đáng kể trong hội đồng quản trị và có vai trò tích cực trong quản lý điều hành.
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN
 • Có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính được kiểm toán thể hiện năng lực tài chính;
 • Chứng minh được năng lực đổi mới và có khả năng nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Chứng minh các thành quả về tăng trưởng tài chính mạnh mẽ trong vòng 02 năm vừa qua.
Gồm 10 giải thưởng được lựa chọn và trao bởi Ủy ban điều phối ASEAN theo tiêu chí trên.
31/08/2019 – Hạn chót nộp đơn đăng ký
Doanh nghiệp tải xuống Mẫu đơn đăng ký tham dự giải tại đây
 • Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin (bằng Tiếng Anh) vào mẫu đơn đăng ký ABA 2019 (mỗi hạng mục giải thưởng cho một đơn đăng ký, với đủ thông tin tại các trường yêu cầu tại tất cả các bước tùy theo từng hạng mục giải).
 • Doanh nghiệp gửi mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin và các tài liệu hỗ trợ theo yêu cầu của từng hạng mục giải thưởng, và được hướng dẫn chi tiết trong đơn đăng ký (ví dụ như báo cáo tài chính, giấy đăng ký kinh doanh và các tài liệu khác tùy theo hạng mục giải thưởng … bằng tiếng Anh) đến Email: thanhthanh18011@gmail.com) trước ngày 31/08/2019.
02/11/2019 – Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại IMPACT Exhibition Center, Thái Lan
 • Ban tổ chức BA Thái Lan sẽ thu thập và chuyển đơn đăng ký của các ứng viên cho Ban Giám khảo (từ 10 quốc gia ASEAN).
 • Ban Giám khảo sẽ họp vào tháng 10 để đánh giá các đơn vị tham dự và quyết định, chọn ra doanh nghiệp chiến thắng của từng hạng mục giải.
 • Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đêm Gala Dinner của sự kiện Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN BIS 2019, 18 giờ ngày 02/11 tại Bangkok, Thái Lan để vinh danh những người chiến thắng.