Thái Lan chuẩn bị ra các quy định mới về cho vay có trách nhiệm

Ngân hàng Thái Lan có kế hoạch thực hiện các quy định mới về cho vay có trách nhiệm để hạn chế vấn đề nợ hộ gia đình của đất nước trong dài hạn.

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) đã phát hành một tài liệu định hướng về các giải pháp bền vững cho các vấn đề nợ cấu trúc của Thái Lan, cung cấp các phân tích chuyên sâu về vấn đề này.

Thái Lan muốn giảm tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP xuống mức trần 80% trong dài hạn từ mức 86,8% hiện tại. Trong 12 năm qua, nợ hộ gia đình của Thái Lan đã tăng đáng kể từ mức 59,3% năm 2010 lên mức cao nhất là 90,1% vào năm 2021, chủ yếu do các tác động của COVID-19. Tỷ lệ này đã giảm xuống còn 86,8% gần đây do GDP tăng trưởng phù hợp với sự phục hồi kinh tế. Trợ lý Thống đốc Suwannee Jatsadasak cho biết tại một cuộc họp báo rằng số nợ hộ gia đình và tài khoản cho vay vẫn ổn định. Ngân hàng trung ương đang soạn thảo các hướng dẫn cho vay có trách nhiệm để cải thiện chất lượng cho vay trong hệ thống tài chính Thái Lan, đặc biệt là các khoản vay mới.

Mai Ngọc