Sản xuất công nghiệp – “Điểm sáng” trong bức tranh tăng trưởng của ngành Công Thương

6 tháng đầu năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 8,48%, tăng cao hơn so với mức tăng chung của nền kinh tế (tăng 6,42%) và tăng cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm ngoái (tăng 5,74%). Với mức tăng ấn tượng, sản xuất công nghiệp trở thành “điểm sáng” trong bức tranh chung của ngành Công Thương.

Ông Ngô Khải Hoàn – Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp

Thông tin từ Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) Ngô Khải Hoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết 128/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tình hình sản xuất công nghiệp trong nước đã có những bước hồi phục mạnh mẽ, quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng; các chuỗi cung ứng trong các nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng dần được nối lại, thể hiện quả sản lượng sản phẩm và số lượng đơn hàng mới có sự gia tăng đáng kể.

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 8,48%, tăng cao hơn so với mức tăng chung của nền kinh tế (tăng 6,42%) và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 5,74%). Riêng Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%. Báo cáo của Cục Công nghiệp cho thấy có tới 61/63 địa phương trong cả nước có IIP tăng; trong đó có nhiều địa phương đạt mức tăng rất cao như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bình Phước…

Tuy vậy bên cạnh những “gam màu sáng”, bức tranh sản xuất công nghiệp trong nửa đầu năm 2022 cũng xuất hiện nhiều “gam màu tối”; trong đó có 4 điểm nghẽn chính: nội lực nền công nghiệp trong nước còn yếu, phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI; sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao (các công đoạn có giá trị gia tăng cao thì lại do các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI đảm nhận); năng lực của các doanh nghiệp còn ở mức thấp, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn rất hạn chế; trình độ công nghệ còn chậm cải thiện, mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong nước đối với cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn còn ở mức thấp.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Công Thương, ông Ngô Khải Hoàn cho biết ngay từ những tháng đầu năm Cục Công nghiệp đã bắt tay vào triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ các công tác chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên. Đặt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; khủng hoảng Nga – Ukraine ngày càng leo thang…, Cục cũng dành ưu tiên cho việc nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong khôi phục hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp và các dự án sản xuất công nghiệp lớn.

Để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, Cục Công nghiệp được lãnh đạo Bộ Công Thương giao xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp; hiện đã được Chính phủ thông qua chủ trương cũng như thông qua các chính sách dự kiến quy định tại Dự án Luật và đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng Luật năm 2023. Bước tiếp theo, Cục Công nghiệp đang tiến hành tiếp thu ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để báo cáo lại Thủ tướng trong tháng 7 này

Ngoài ra Cục Công nghiệp cũng được lãnh đạo Bộ Công Thương giao xây dựng 2 Nghị định và đã hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, phê duyệt (Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nghị định thay thế Nghị định 67/2013 về kinh doanh thuốc lá, trong đó có xem xét chính sách quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý Nhà nước đối với mặt hàng này). Hiện Cục đang đôn đốc và tiếp thu ý kiến các bộ, ngành để trình Chính phủ trong tháng 7; đồng thời hoàn thiện trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ từ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm căn cứ để phát triển ngành công nghiệp vật liệu, tạo tiền đề để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nền tảng; hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, phê duyệt đối với Chiến lược phát triển ngành Dệt may và da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035; tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương xây dựng Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050.

Để sớm về đích các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, trong những tháng còn lại của năm Cục Công nghiệp sẽ tập trung triển khai 4 nhiệm vụ lớn, trong đó khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật phát triển công nghiệp để báo cáo Thủ tướng trong tháng 7/2022, trình Quốc hội dự án Luật phát triển công nghiệp vào năm 2023; phối hợp với các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ để đôn đốc trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét thông qua, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, chiến lược đã trình…”Để tạo điều kiện cho Cục Công nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Công Thương giao phó; rất mong lãnh đạo các địa phương chủ động, phối hợp với Cục xây dựng các chương trình phát triển công nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế, tích hợp vào quy hoạch tỉnh đang được lập” – Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp nhấn mạnh.

Việt Anh