Sản xuất công nghiệp – "Điểm sáng" trong bức tranh tăng trưởng của ngành Công Thương