Những ngân hàng nào nắm giữ trái phiếu Novaland?

Ngoài nợ vay ngân hàng, tính đến cuối quý 2/2023 Novaland còn nợ gần 43.125 tỷ đồng trái phiếu; trong đó một lượng lớn trái phiếu được “ông lớn” bất động sản này phát hành trực tiếp cho MB, PVcomBank.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 sau kiểm toán vừa được Novaland công bố cho thấy tổng giá trị nợ vay của doanh nghiệp này tại thời điểm 30/6/2023 vào khoảng gần 61.590 tỷ đồng, giảm 3.279 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong số này, số tiền nợ vay qua trái phiếu tại thời điểm 30/6/2023 là gần 43.125 tỷ đồng, giảm 1.045 tỷ đồng so với hồi đầu năm và chiếm 70% tổng nợ vay của doanh nghiệp này. Cụ thể tổng nợ trái phiếu ngắn hạn của Novaland ở mức hơn 14.132 tỷ đồng, giảm 6.508 tỷ đồng so với hồi đầu năm; nợ trái phiếu dài hạn là gần 28.993 tỷ đồng, tăng 5.463 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trong số trái phiếu nêu trên, có một số lô được Novaland phát hành cho hai ngân hàng MB và PVcomBank. Cụ thể tại MB, tính đến cuối quý 2/2023 lượng trái phiếu Novaland phát hành cho ngân hàng này có dư nợ còn lại là 5.575,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu dài hạn 4.729 tỷ và nợ trái phiếu ngắn hạn là 846,2 tỷ đồng. Số trái phiếu này đều do MBS – Công ty con của MB làm đạt lý phát hành.

Tại PVcomBank, lượng trái phiếu do Novaland phát hành cho ngân hàng này có dư nợ còn lại tính đến cuối quý 2 là 2.000 tỷ đồng, toàn bộ là nợ trái phiếu ngắn hạn. Số trái phiếu này đều do Công ty Chứng khoán Dầu khí – công ty con của PVcomBank làm đại lý phát hành. Ngoài ra còn có một lượng lớn trái phiếu của Novaland được các công ty chứng khoán là công ty con của các ngân hàng (Chứng khoán Dầu Khí của PVcomBank, MBS của MB, BSC của BIDV, CTS của VietinBank…) đứng ra tư vấn hoặc làm đại lý phát hành. Tuy nhiên thông tin về trái chủ nắm giữ các lô trái phiếu này không được Novaland công bố.

Ngoài nợ vay trái phiếu, tại thời điểm ngày 30/6/2023 Novaland còn vay nợ các ngân hàng hơn 9.100 tỷ đồng, giảm hơn 1.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm và chiếm gần 15% tổng nợ vay của doanh nghiệp này. Trong đó, vay ngắn hạn ngân hàng là hơn 3.941 tỷ đồng, tăng 553 tỷ đồng; vay dài hạn ngân hàng 5.164 tỷ đồng, giảm 2.467 tỷ đồng.

Các ngân hàng trong nước cho Novaland vay nhiều nhất là VietinBank (942,3 tỷ đồng ngắn hạn và 1.227 tỷ đồng dài hạn), MB (1.760 tỷ đồng), MSB (500 tỷ đồng ngắn hạn và 1.050 tỷ đồng dài hạn), VPBank (102,5 tỷ đồng nợ ngắn hạn), Vietcombank (80,8 tỷ đồng nợ ngắn hạn), TPBan (67,9 tỷ đồng nợ dài hạn)…

Ngoài các ngân hàng trong nước, Novaland cũng có dư nợ khá lớn tại các ngân hàng nước ngoài, điển hình như: Credit Suisse AG – Chi nhánh Singapore (1.729 tỷ đồng), HSBC Việt Nam (255 tỷ đồng nợ ngắn hạn), HSBC – Chi nhánh Singapore (134,5 tỷ đồng nợ ngắn hạn), Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (101,8 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 203,6 tỷ đồng nợ dài hạn), Ngân hàng Maybank International (47,5 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 427,5 tỷ đồng nợ dài hạn)…

Có thể thấy sự kết hợp giữa ngân hàng và Novaland mang lại lợi ích cả hai bên. Với Novaland, Tập đoàn sẽ có nguồn vốn cần thiết để triển khai các dự án bất động sản. Về phía các ngân hàng sẽ có cơ hội đầu tư vào các trái phiếu có lãi suất hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc đầu tư vào trái phiếu Novaland cũng đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua những biến động không ngừng

Trong báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán, đơn vị kiểm toán PwC đã nhấn mạnh: “Mặc dù không đưa ra kết luận loại trừ, tuy nhiên chúng tôi nhấn mạnh đến khoản lỗ thuần hơn 1.094 tỷ đồng trong kỳ kết toán 6 tháng đầu năm 2023 của Novaland, cũng như ảnh hưởng đáng kể của thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn”

PwC cũng đưa ra giả định về hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng Tập đoàn có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Những điều kiện này cùng hàng loạt những vấn đề khác phần nào cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Novaland.

Trước những quan ngại của đơn vị kiểm toán độc lập về giả định hoạt động liên tục, Novaland khẳng định Tập đoàn đã cập nhật và chia sẻ minh bạch các khó khăn hiện nay (tình hình kinh tế thế giới, khu vực với nhiều biến động; lãi suất tăng cao; hậu Covid-19 nền kinh tế chưa kịp hồi phục…) cũng như các khó khăn chậm trễ pháp lý đã ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh và thanh khoản của công ty.

Nhằm giải quyết khó khăn chung của thị trường, Chính phủ và các bộ, ban ngành đã triển khai đồng bộ, kịp thời hàng loạt biện pháp hỗ trợ, ban hành các chính sách cụ thể, đặc biệt tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, giúp các doanh nghiệp bất động sản tái cấu trúc nợ, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn tài chính và phục hồi thị trường bất động sản. Ngay lập tức thị trường chứng khoán và bất động sản cũng đã có những phản hồi hết sức tích cực đối với các biện pháp này của Chính phủ. Bản thân Novaland cũng cho biết đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện với sự tư vấn của các công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu thế giới nhằm giúp công ty cải thiện tình hình tài chính và tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Quang Minh