Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội “cực chất”

Theo Bộ Ngoại giao, sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt – Mỹ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả ba cấp độ song phương, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Với Việt Nam, Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Về phía Mỹ, Washington nhiều lần khẳng định ủng hộ một Việt Nam “mạnh mẽ, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm mức mới.

Nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ là khẳng định của cả hai bên về các nguyên tắc cơ bản như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc.