Nhật Bản thử nghiệm hệ thống phát điện sử dụng thức ăn thừa của trường học

Nhật Bản đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bằng cách sử dụng thức ăn thừa từ các bữa ăn ở trường học để tạo ra điện. Cuộc thử nghiệm này có sự tham gia của một nhà máy điện khí sinh học nhỏ do công ty điện thoại khổng lồ NTT East và các công ty thuộc tập đoàn của họ phát triển.

Các em học sinh tiểu học địa phương đã đến thăm nhà máy ở phía tây Tokyo để xem cách xử lý thức ăn thừa.

Nhà máy khí sinh học này có khả năng tạo ra điện cho 30 hộ gia đình mỗi ngày từ một tấn thức ăn thừa.

Một quan chức của NTT East cho biết trung bình một nhà máy chế biến thực phẩm thải ra hai tấn chất thải mỗi ngày. Họ cần phải trả tiền để đốt chất thải, làm tăng gánh nặng cho môi trường.

Ông cũng cho biết họ muốn tạo ra một xã hội thúc đẩy tái chế nhiều hơn với các dự án tương tự vì Nhật Bản có nguồn lực hạn chế.

NTT East hy vọng sẽ bán các công trình khí sinh học quy mô đầy đủ cho các công ty và chính quyền địa phương ở các khu vực thành thị, nếu thử nghiệm thành công.

Bảo Ngọc