Gói thanh toán 55 tỷ đô la của Musk tiếp tục được xem xét tại tòa án

Gói thanh toán khổng lồ của Elon Musk từ năm 2018 vẫn đang được xem xét kỹ lưỡng tại tòa án Delaware.

Ngày 21/2, các luật sư của một cổ đông Tesla đã kêu gọi thẩm phán hủy bỏ gói bồi thường năm 2018 do hội đồng quản trị của công ty trao tặng có khả năng trị giá hơn 55 tỷ đô la.

Những lập luận mới nhất này được đưa ra sau một phiên tòa vào tháng 11, trong đó Musk phủ nhận việc ông đưa ra các điều khoản của gói hoặc tham dự bất kỳ cuộc họp nào mà tại đó kế hoạch được thảo luận bởi hội đồng quản trị, ủy ban bồi thường hoặc một nhóm làm việc đã giúp phát triển nó.

Các luật sư của cổ đông lập luận rằng gói bồi thường nên bị hủy bỏ vì nó do Musk ra lệnh và là sản phẩm của các cuộc đàm phán giả tạo với các giám đốc không độc lập với ông.

Họ cũng nói rằng nó đã được chấp thuận bởi các cổ đông, những người đã được cung cấp thông tin sai lệch và không đầy đủ trong một tuyên bố ủy quyền.

Tòa án Delaware thường chấp nhận “phán quyết kinh doanh” của các giám đốc công ty trong việc ra quyết định nếu không có dấu hiệu cho thấy hành vi sai trái.

Các luật sư bào chữa cho rằng kế hoạch trả lương đã được thương lượng một cách công bằng bởi một ủy ban bồi thường có các thành viên độc lập, và được ủng hộ bởi một cuộc bỏ phiếu của cổ đông thậm chí không bắt buộc theo luật Delaware.

Musk, người sở hữu khoảng 22% cổ phần của Tesla khi kế hoạch được phê duyệt, sẽ nhận được cổ phiếu bằng 1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cấp. Cổ phần của ông đối với công ty sẽ tăng lên khoảng 28% nếu giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm 600 tỷ đô la.

Thế Bảo