Dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP: Gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2022/NĐ-CP vừa được Bộ Tài chính trình lên Thủ tướng Chính phủ có rất nhiều quy định mới được đề xuất, kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những nút thắt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi và phát triển.

Do ảnh hưởng của biến động kinh tế toàn cầu nên thời gian qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Nhiều doanh nghiệp (đặc biệt thuộc nhóm bất động sản) gặp khó khăn trong thanh toán nghĩa vụ nợ đáo hạn năm 2023, thậm chí các doanh nghiệp đã phải đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần, bằng sản phẩm bất động sản..

Tại Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế; trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đề xuất cần quy định trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tiền thì có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành và pháp luật có liên quan; phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận; doanh nghiệp phải công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phát hành có cơ sở thanh toán trái phiếu bằng các tài sản khác của chính doanh nghiệp phát hành hoặc bên thứ ba trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn cân đối dòng tiền để thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn.

Có thể thấy thời gian qua thị trường tài chính, tiền tệ gặp khó khăn về thanh khoản, doanh nghiệp khó huy động vốn từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu, trong khi áp lực trả nợ đối với trái phiếu đáo hạn năm 2023-2024 ở mức cao. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ (thời gian tối đa là 2 năm); mục đích là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ. Tuy nhiên phải bổ sung thêm quy định trong trường hợp đàm phán thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu (trong đó có cả kỳ hạn trái phiếu) mà có nhà đầu tư không chấp thuận thì doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư này.

Ngoài ra trong Dự thảo mới trình Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đề nghị ngưng hiệu lực thi hành với một số quy định tại Nghị định số 65 đến hết ngày 31/12/2023, đơn cử như: ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Nghị định số 65 đến hết ngày 31/12/2023; ngưng thực hiện quy định về bắt buộc xếp hạng tín nhiệm đến hết ngày 31/12/2023 (đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng, vẫn thực hiện theo lộ trình tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phải xếp hạng tín nhiệm từ ngày 01/1/2023); ngưng thực hiện quy định về giảm thời gian phân phối trái phiếu tại Nghị định số 65 trong vòng 1 năm…

Mai Anh