DOANH NGHIỆP CHÂU Á MUỐN MỞ RỘNG RA NƯỚC NGOÀI – HOT NEWS 24H

Theo một báo cáo gần đây, Đông Nam Á và Trung Quốc đã nổi lên như hai điểm đến hàng đầu để mở rộng ra nước ngoài khi 83% doanh nghiệp ở châu Á mong muốn mở rộng quy mô. Báo cáo Triển vọng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) công bố, đã khảo sát hơn 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong khu vực cũng như các doanh nghiệp lớn ở châu Á, cho thấy hơn bốn trong số năm doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài trong vòng ba năm.