CÁC QUẦY HÀNG RONG CÓ THỂ VỰC DẬY NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC? – TIN TỨC KINH TẾ 24H

Khi Trung Quốc đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra vào năm 2020, Thủ tướng Lý Khắc Cường khi đó đã đưa ra ý tưởng tạo việc làm bằng cách khuyến khích những người bán hàng rong mở cửa hàng trên khắp đất nước. Lời rao đó nhanh chóng bị các cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình bác bỏ, người đã mô tả ngành thương mại truyền thống này là “thiếu vệ sinh và thiếu văn minh”. Chỉ ba năm sau, cục diện đã xoay chuyển như thế nào. Trong một sự đảo ngược chính sách lớn, “nền kinh tế bán hàng rong” đang quay trở lại với việc nhiều thành phố dỡ bỏ lệnh cấm bán hàng rong và khuyến khích thanh niên thất nghiệp mở các quầy hàng ngoài trời như một cách để hồi sinh nền kinh tế và thúc đẩy việc làm.