KẾT QUẢ BẦU CỬ THÁI LAN: PHE ĐỐI LẬP ĐÁNH BẠI ĐẢNG QUÂN SỰ – HOT NEWS 24H

Phe đối lập theo chủ nghĩa cải cách của Thái Lan đã giành được nhiều ghế nhất và tỷ lệ phiếu bầu phổ thông cao nhất trong cuộc tổng tuyển cử sau khi các cử tri không lựa chọn các đảng được quân đội hậu thuẫn vốn đã cai trị quốc gia Đông Nam Á này trong gần một thập kỷ. Với gần như tất cả các phiếu bầu được kiểm vào thứ Hai, Đảng Tiến lên (MFP) và Đảng Pheu Thai theo chủ nghĩa dân túy được dự đoán sẽ giành được khoảng 286 ghế trong Hạ viện gồm 500 thành viên.