Chia sẻ của Tiến sĩ Đoàn Duy Khương vị trí và vai trò của Việt Nam trong khối ASEAN

Tại Hội nghị cấp cao về đầu tư và kinh doanh ASEAN 2019, Tiến sĩ Đoàn Duy Khương đã có những chia sẻ về vị trí và vai trò của Việt Nam đối với kinh tế, chính trị trong khu vực ASEAN.

Trân Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *