Bài phát biểu của Cố vấn quốc gia Myanmar tại Hội nghị ASEAN 2019

“ASEAN là nơi có gần 650 triệu người, phần lớn trong số họ đang trong độ tuổi lao động, chúng ta cần phải xem xét nghiêm túc tác động của quá trình chuyển đổi này đối với sự phát triển vốn nhân lực và tiến bộ kinh tế. Khi số hóa sẽ tác động mạnh mẽ đến bản chất của sản xuất, thương mại và tài chính, các kỹ năng cần thiết của lực lượng lao động của chúng ta trong tương lai sẽ khác rất nhiều so với ngày nay.” – Đây là những phát biểu của bà Aung San Suu Kyi – Cố vấn quốc gia Myanmar tại Hội nghị Thượng đỉnh về đầu tư và kinh doanh ASEAN 2019.

Trân Nguyễn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *