Tự động hóa trong công nghiệp có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho khủng hoảng tiếp theo

Ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tự động hóa đã làm thay đổi các ngành công nghiệp đến mức các nhà điều hành có thể tự động hóa các quy trình phức tạp. Đại dịch đã đẩy nhanh hơn nữa tốc độ của thay đổi này. Các tổ chức hiện đang chuyển đổi hoạt động không chỉ vì thực tế mà chúng ta phải đối mặt ngày nay mà còn để phục vụ thực tế bình thường mới tiếp theo.

Những tiến bộ trong công nghệ tự động, một số được đẩy nhanh hơn nữa trong đại dịch, đang thúc đẩy các ngành công nghiệp lâu nay phụ thuộc vào nguồn nhân lực cho các nhiệm vụ vận hành phát triển, từ những ngành phải đối mặt với một số nguy cơ, nếu có, như tái chế và bán lẻ, sang những ngành vận hành các cơ sở phức tạp, chẳng hạn như dầu khí và các ngành công nghiệp hóa chất.

Nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng mạnh mẽ, nắm bắt hành trình của khách hàng và giảm bớt áp lực biên lợi nhuận trong các ngành có xu hướng phát triển theo chu kỳ bùng nổ và suy thoái đã khiến tự động hóa công nghiệp trở nên bắt buộc. Mặc dù công nghệ đó cho đến nay vẫn là một giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp đang tìm cách kiềm chế sự biến động của thị trường và giảm chi phí, nhưng tự động hóa vẫn đòi hỏi sự giám sát và can thiệp của con người. Nhưng một bước đột phá khác đang xuất hiện: tự chủ công nghiệp.

Dựa trên công nghệ như nhận thức máy móc, điện toán đám mây và điện toán biên cũng như cảm biến thông minh, quyền tự chủ công nghiệp vượt ra ngoài tự động hóa. Trong hệ thống này, các tài sản của nhà máy có khả năng học hỏi và thích ứng giống như con người cho phép họ kiểm soát toàn bộ hoạt động. Điều đó không chỉ tăng cường các biện pháp an toàn mà còn giải phóng người vận hành để giải quyết các nhiệm vụ tối ưu hóa cấp cao hơn.

Các trật tự xã hội mới làm nổi bật hệ thống định hướng con người mà nhiều công ty đang áp dụng. Điều đó đã buộc ngay cả những ngành có mức độ tự động hóa thấp cũng phải đón nhận công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Theo Kweilin Ellingrud, Rahul Gupta và Julian Salguero từ công ty tư vấn McKinsey & Company, với các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng như hiện nay, tương lai của công việc sẽ đẩy nhanh quá trình tự động hóa trong một loạt các ngành công nghiệp, đặc biệt là khi thay đổi trọng tâm để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng tiếp theo.

Những đổi mới này nhấn mạnh một xu hướng đang phát triển. Trong cuộc khảo sát gần đây của công ty phần mềm Yokogawa “Cuộc khảo sát về sự chuyển đổi sang tự chủ công nghiệp đối với những người ra quyết định trong các ngành công nghiệp chế biến”, 64% số người được hỏi tiết lộ rằng họ mong đợi các hoạt động trở nên tự chủ hoàn toàn vào năm 2030.

Sự thay đổi sắp xảy ra này chính là lúc phương pháp Tiếp cận Tự động hóa Công nghiệp sang Tự chủ Công nghiệp (IA2IA) của Yokogawa phát huy tác dụng. Phương pháp này hỗ trợ các doanh nghiệp trên hành trình từ công nghệ tự động, vốn vẫn dựa vào sự can thiệp của con người, hướng tới các hoạt động hoàn toàn tự chủ.

Từ năm 2015-2025, Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự báo mức giảm 13% về thương tích và tai nạn trong công nghiệp, hoàn toàn do tự động hóa.

Phương pháp IA2IA cung cấp hỗ trợ nhiều hơn nữa. Nó cho phép ứng phó với các tình huống phức tạp, không có sự tương tác của con người, trong một miền an toàn. Điều này làm giảm chi phí, giúp mọi người tránh xa các địa điểm nguy hiểm, cải thiện việc quản lý các tài sản được phân phối và giảm nguy cơ gây hại cho môi trường.

Nói cách khác, tự động hóa mang lại lợi ích cho mọi người trên hành tinh và các công ty — một hệ thống tổng thể hỗ trợ các nỗ lực đạt được sự bền vững và mang lại kết quả nhiều bên cùng có lợi cho các bên liên quan.

Kim Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *