THÁCH THỨC SỐ 1 KHI VỀ HƯU LÀ GÌ? – HOT NEWS 24H

Năm 1938, các nhà nghiên cứu Harvard bắt tay vào một nghiên cứu vẫn tiếp tục cho đến ngày nay để tìm ra: Điều gì khiến chúng ta hạnh phúc trong cuộc sống? Các nhà nghiên cứu đã thu thập hồ sơ sức khỏe của 724 người từ khắp nơi trên thế giới, đặt câu hỏi chi tiết về cuộc sống của họ trong khoảng thời gian hai năm. Khi những người tham gia bước vào tuổi trung niên và cuối đời, Nghiên cứu Harvard thường hỏi về việc nghỉ hưu. Dựa trên câu trả lời của họ, thách thức số 1 mà mọi người phải đối mặt khi nghỉ hưu là không thể thay thế các mối quan hệ xã hội đã duy trì họ trong một thời gian dài tại nơi làm việc.