GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SVB TỪNG LÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH LEHMAN BROTHERS – TIN TỨC KINH TẾ 24

Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), Jospeph Gentile, từng là giám đốc điều hành của Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu của Lehman Brothers trước khi ngân hàng này sụp đổ vào năm 2008. Trước khi gia nhập SVB với vị trí Giám đốc Hành chính, Gentile từng là Giám đốc Tài chính tại Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu của Lehman Brothers. Gentile rời Lehman vào năm 2007, chỉ một năm trước khi nó phá sản vào năm 2008. Một tài khoản Twitter viết: “Bạn không thể tin được điều này”. Một người khác viết: “Điều này thực sự bất thường”. “Tất cả bắt đầu trở nên có lý”, một tài khoản khác viết.