Nhân viên của Ngân hàng Thung lũng Silicon nhận tiền thưởng vài giờ trước khi chính phủ tiếp quản