Nhân viên công ty tư vấn Mintz rời Hồng Kông sau cuộc trấn áp của Trung Quốc