GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ LOẠT DỰ ÁN KHỦNG ĐƯỢC GỠ RỐI