Deutsche Bank và Citi thừa nhận hoạt động phản cạnh tranh trên thị trường trái phiếu Anh