Công ty khai thác vàng Newcrest ủng hộ lời đề nghị trị giá 17