châu Âu gấp rút tung gói trợ giá năng lượng cho người dân và doanh nghiệp