Các nhà máy ở châu Á bị ảnh hưởng bởi chi phí cao và nhu cầu yếu