Bộ trưởng Năng lượng Mỹ ca ngợi kế hoạch năng lượng sạch