Ấn Độ không khuyến khích thanh toán ngoại thương bằng đồng Nhân dân tệ