Người dân Mỹ vay nợ trung bình hơn 90.000 USD

Theo CNBC, vay nợ cho các kế hoạch tài chính như học tập, công việc, mua nhà và mua xe đã trở thành một phần bình thường trong đời sống người dân Mỹ. Dữ liệu từ phòng tín dụng Experian năm 2019 cho thấy, trung bình mỗi người Mỹ nợ khoảng 90.460 USD, bao gồm nợ tiêu dùng, nợ từ thẻ tín dụng, các khoản vay cá nhân, nợ thế chấp và nợ học phí sinh viên.

Cư dân Mỹ vay tín dụng cho nhiều mục đích tài chính khác nhau, trong đó thế hệ X (40-55 tuổi) vay nợ nhiều nhất.

Trong đó, thế hệ X (40 đến 55 tuổi) trung bình gánh khoản vay nhiều nhất, 135.841 USD/người. Thế hệ Milennials (24-39 tuổi) nợ trung bình 78.396 USD/người. Gen Z (18-23 tuổi) là thế hệ vay ít tiền nhất, trung bình 9.693 USD/người.

Theo Experian, thế hệ Millennials chứng kiến mức tăng nợ cao nhất trong 5 năm qua. Số liệu năm 2015 cho thấy trung bình thế hệ này nợ khoảng 49.722 USD/người, tức tăng 58% trong giai đoạn 2015-2019.

Số liệu cũng cho thấy xu hướng sử dụng tài chính cho các mục đích khác nhau của từng thế hệ người Mỹ. Thế hệ Baby boomers (56-74 tuổi) có tỷ lệ vay cá nhân cao nhất, xấp xỉ 19.253 USD/người so với nhóm Gen Z nợ khoảng 4.526 USD/người. Nhóm tuổi 40-55 (Gen X) có số dư thẻ tín dụng cao nhất trong khảo sát với trung bình 8.215 USD/người.

Gen X cũng là nhóm tuổi vay nhiều tiền để mua ôtô và nhà nhất, xấp xỉ mỗi người vay 21.570 USD cho xe cộ và 238.344 USD để mua nhà. Thế hệ này còn nợ nhiều học phí đại học (student loans) nhất. Trung bình mỗi công dân Mỹ trong độ tuổi này nợ 39.981 USD học phí.

Nhóm người tiêu dùng trẻ nhất, Gen Z, có tổng vay nợ trung bình thấp nhất, nhưng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động thanh toán. Dữ liệu cho thấy có khoảng 12,24% tài khoản thẻ tín dụng của Gen Z quá hạn 30 ngày trở lên trong năm 2019.

Thùy Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *