Ngân sách chính phủ Mỹ kết thúc năm tài chính với thâm hụt hơn 3 nghìn tỷ USD

Những nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19 khiến chính phủ Mỹ chìm trong vết mực đỏ khi năm tài chính sắp kết thúc.

Thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2020 là 3,13 nghìn tỷ USD, nhiều hơn gấp ba lần mức thiếu hụt 984 tỷ USD của năm ngoái và gấp đôi kỷ lục trước đó là 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2009, nhờ gói kích thích được thông qua vào năm đó để đối phó với khủng hoảng tài chính.

Phần lớn thiệt hại đối với ngân sách năm nay là do Đạo luật CARES, một gói chi tiêu 2,2 nghìn tỷ USD bao gồm khoản bồi thường thất nghiệp bổ sung cho những người lao động phải nghỉ việc trong thời kỳ đại dịch và các khoản vay cho doanh nghiệp như một động lực để giữ chân người lao động.

Các khoản thu trong năm đạt 3,42 nghìn tỷ USD so với các khoản chi 6,55 nghìn tỷ USD.

Năm tài chính kết thúc với khoản nợ chính phủ chỉ dưới 27 nghìn tỷ USD, trừ 6 nghìn tỷ USD do công chúng nắm giữ. Các khoản thu thuế đạt 1,61 nghìn tỷ USD trong năm, ít hơn 203 tỷ USD so với ước tính trong ngân sách. Các khoản thu thuế doanh nghiệp không đạt được dự toán ngân sách 51,8 tỷ USD trong khi thu bảo hiểm xã hội và hưu trí thấp hơn 2,1 tỷ USD.

Các khoản chi cao hơn dự kiến ​​cho các bộ nông nghiệp, giáo dục và y tế và dịch vụ con người cũng góp phần vào sự thiếu hụt.

Chi phí để trả tất cả khoản nợ đó trong năm lên tới 522,8 tỷ USD, thực tế là tổng thấp nhất kể từ năm 2017. Lợi tức trái phiếu chính phủ thấp, một phần do Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ, đã giúp giữ cho chi phí dịch vụ nợ thấp hơn.

Ngọc Ánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *