Không cho phép ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài, ngôn ngữ thể hiện bắt buộc phải bằng tiếng Việt

Xoay quanh dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, mới đây tại cuộc trao đổi với giới truyền thông, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết Thông tư này áp dụng cho hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam nên ngôn ngữ thể hiện bắt buộc phải là tiếng Việt.

Trả lời câu hỏi của báo chí: “Trong trường hợp nào thì hàng hóa được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam?”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết hàng hóa được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trong 2 trường hợp: hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Thông tư; hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam nhưng trải qua công đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa theo quy định tại Điều 9 của Thông tư. Nếu doanh nghiệp nhập khẩu đầu vào từ nhiều nước khác nhau, sản phẩm cuối cùng lại không đủ điều kiện để thể hiện là hàng hóa của Việt Nam thì doanh nghiệp sẽ thể hiện xuất xứ theo quy định của Nghị định 43/2017, tức là tự xác định và tự chịu trách nhiệm, miễn là đừng ghi xuất xứ Việt Nam.

Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam cũng quy định hàng hoá đạt hàm lượng giá trị gia tăng (VAC) tối thiểu là 30% thì được xem là hàng Việt Nam. Trao đổi thêm về ngưỡng VAC là 30% chứ không phải mức khác cao hơn, Thứ trưởng giải thích dự thảo Thông tư này được xây dựng chủ yếu dựa trên các bộ quy tắc xuất xứ hiện đang áp dụng cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam, trong đó có Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Nhiều sản phẩm xuất khẩu của ta chỉ cần đáp ứng VAC 30% là được các nước bạn hàng công nhận là xuất xứ Việt Nam. Đặt ra các ngưỡng cao hơn 30% hoặc bổ sung thêm điều kiện không khó, chỉ cần thay 2 chữ số, viết thêm vài câu là xong, nhưng nếu vậy sẽ xuất hiện tình huống oái oăm là cả thế giới công nhận nhưng riêng Việt Nam lại không công nhận một sản phẩm nào đó là sản phẩm của mình.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết theo dự thảo Thông tư, tùy thuộc vào quá trình sản xuất, gia công, chế biến, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn và chỉ sử dụng một trong 5 cụm từ (“Sản phẩm của Việt Nam hoặc sản phẩm Việt Nam”; “Hàng hóa của Việt Nam hoặc hàng hóa Việt Nam hoặc hàng Việt Nam”; “Sản xuất tại Việt Nam hoặc Việt Nam sản xuất”; “Chế tạo tại Việt Nam hoặc Việt Nam chế tạo”; “Chế tác tại Việt Nam hoặc Việt Nam chế tác”) để thể hiện hàng hóa là của Việt Nam trên nhãn hàng và trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó. Ngoài 5 cách thể hiện hàng hóa Việt Nam nói trên, dự thảo cũng quy định các tổ chức, cá nhân không được phép sử dụng các cụm từ khác như “Lắp ráp tại Việt Nam” hay “Gia công tại Việt Nam”, “Thiết kế tại Việt Nam”. Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép lựa chọn một trong 5 quy định nói trên cho phù hợp với quy trình sản xuất, gia công, chế biến của họ. Theo kinh nghiệm của thế giới thì các sản phẩm có xuất xứ thuần túy thường dùng các cụm từ “Sản phẩm của …” mà không dùng các cụm từ như “Chế tạo tại …” hay “Sản xuất tại…”

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng giải thích rõ Thông tư này áp dụng cho hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam nên ngôn ngữ thể hiện bắt buộc phải là tiếng Việt. Do vậy, không được phép ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài như “Made in Viet Nam” hay “Product of Viet Nam”. “Chúng ta là người Việt và không có nhu cầu sử dụng tiếng nước ngoài để giao tiếp với nhau” – ông Khánh nhấn mạnh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *