Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN đối thoại với các lãnh đạo ASEAN

Tại Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 36, các nhà lãnh đạo ASEAN kêu gọi hợp tác công tư hiệu quả hơn để chống lại Covid 19 và khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phục hồi kinh tế.

Các nhà lãnh đạo trong ASEAN đã tích cực tham gia với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) thông qua hội nghị truyền hình trong cuộc Đối thoại lần thứ 17 vào thứ Sáu tuần trước, ngày 26-6-2020.

1 thought on “Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN đối thoại với các lãnh đạo ASEAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *