Chính phủ các nước ASEAN cam kết hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua thách thức của dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cuộc gặp trực tuyến giữa các Lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Chính phủ các nước ASEAN đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ các nước ASEAN luôn khẳng định doanh nghiệp là hạt nhân của phát triển và phồn vinh, là lực lượng hiện thực hoá các mục tiêu phát triển, xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *