Doanh nghiệp châu Á muốn mở rộng ra nước ngoài

Theo một báo cáo gần đây, Đông Nam Á và Trung Quốc đã nổi lên như hai điểm đến hàng đầu để mở rộng ra nước ngoài khi 83% doanh nghiệp ở châu Á mong muốn mở rộng quy mô. Báo cáo Triển vọng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) công bố, đã khảo sát hơn 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong khu vực cũng như các doanh nghiệp lớn ở châu Á, cho thấy hơn bốn trong số năm doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài trong vòng ba năm.

Các công ty ở Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam đang tìm cách tăng doanh thu và lợi nhuận trên phạm vi quốc tế, nhưng báo cáo cho thấy những người được hỏi ở Hồng Kông, Malaysia và Singapore tỏ ra do dự trong việc mở rộng ra nước ngoài.

Khoảng một nửa số người được hỏi cho biết Singapore là một quốc gia quan trọng ở Đông Nam Á để mở rộng kinh doanh, tiếp theo là Thái Lan (45%) và Malaysia (45%). Gần 80% số người được hỏi cho biết môi trường kinh doanh hiện tại trong khu vực là tích cực. Trong khi đó, chỉ 25% công ty muốn mở rộng ra ngoài châu Á, theo báo cáo. Theo lĩnh vực, các công ty trong lĩnh vực công nghiệp, dầu khí (88%) tỏ ra quan tâm nhất đến việc mở rộng ra nước ngoài, tiếp theo là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại bán buôn, công nghệ, truyền thông và viễn thông. Báo cáo cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều cần hỗ trợ nhiều hơn để mạo hiểm ra nước ngoài, vì một số thách thức bao gồm thiếu nhân tài nội bộ, khó tìm được đối tác phù hợp để làm việc cùng, thiếu sự tuân thủ pháp luật và quy định cũng như hỗ trợ thuế.

Eric Lian, người đứng đầu nhóm ngân hàng thương mại tại UOB cho biết: “Các doanh nghiệp ở Trung Quốc muốn kết nối với các đồng nghiệp trong ngành và tiếp cận với các phân tích và thông tin chuyên sâu về kinh doanh. Mặt khác, các công ty ở Đông Nam Á cho biết họ yêu cầu nhiều ưu đãi về thuế và các lựa chọn tài chính bền vững hơn”. Khoảng 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ được khảo sát cho biết chuỗi cung ứng của họ đã bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Báo cáo lưu ý: “Các công ty đang cảm thấy sức nóng từ tác động của lạm phát toàn cầu đối với chi phí nguồn cung cấp của họ và những thách thức trong việc tìm kiếm nhà cung cấp”. Gần 30% số người được hỏi đang cố gắng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ, đầu tư vào việc xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các nhà cung cấp và khai thác phân tích dữ liệu để giúp họ ra quyết định. Theo nghiên cứu, khoảng 90% doanh nghiệp tin rằng tính bền vững là quan trọng, nhưng chỉ 45% đã thực hiện các hoạt động bền vững. Hơn một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Lan và Việt Nam đã áp dụng các thông lệ bền vững, trong khi chỉ có 38% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Singapore áp dụng các thông lệ đó. Khi thực hiện các hoạt động bền vững, những người được hỏi cho biết mối quan tâm lớn nhất của họ là chi phí gia tăng đối với khách hàng và tác động của nó đối với lợi nhuận và doanh thu của họ. Ông Lian cho biết: “Là một ngân hàng hàng đầu ở Đông Nam Á, chúng tôi có trách nhiệm thu hút các bên liên quan trong khu vực và tăng cường nỗ lực giúp các doanh nghiệp chuyển đổi sang phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục đơn giản hóa việc tiếp cận nguồn tài chính bền vững cho các công ty đang tìm cách tăng cường năng lực môi trường, xã hội và quản trị cũng như phát triển kinh doanh của họ”.

Thoại Mỹ