Chính phủ Nhật Bản thành lập vị trí Bộ trưởng phụ trách các công ty khởi nghiệp

Nhật Bản đã thành lập một chức vụ cấp bộ trưởng để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp nhằm giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.

Chính phủ đã thông báo trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Yamagiwa Daishiro sẽ kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng phụ trách các công ty khởi nghiệp.

Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới là một phần trong sáng kiến ​​của Thủ tướng Kishida Fumio nhằm hiện thực hóa cái mà ông gọi là một hình thức chủ nghĩa tư bản mới.

Chính phủ dự định sẽ lập kế hoạch vào cuối năm nay để tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp cho các doanh nghiệp sáng tạo như vậy gấp 10 lần trong vòng 5 năm tới.

Họ cũng đã mở một văn phòng mới tại Ban Thư ký Nội các để làm việc với các trường đại học ở nước ngoài để nghiên cứu công nghệ tiên tiến và giúp nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp.

Phó Chánh văn phòng Nội các Kihara Seiji nói với các phóng viên rằng Yamagiwa sẽ phối hợp chính sách giữa các bộ để giúp Nhật Bản đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và giải quyết các thách thức xã hội.

Việt Hoàng