Video chia sẻ của tác giả trước buổi toạ đàm

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 108 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thực hiện di chúc của Người. Đồng chí Đoàn Duy Thành – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, tác giả cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” đã có vài lời chia sẻ về hoàn cảnh ra đời cuốn sách và vì sao đặt tên sách làLý luận Hồ Chí Minh.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *