Bản tin [26 – 06 – 2020] – COVID-19 ĐẨY NHANH SỰ SỤP ĐỔ TIỀN MẶT

Thẻ thanh toán và ví kỹ thuật số đã được triển khai trước khi COVID-19 lan rộng, nhưng sự thay đổi của nó đã tăng tốc. Thẻ và ví điện tử không tiếp xúc được thúc đẩy từ mối lo ngại (quá mức) rằng tiền mặt có thể khiến lan truyền virus, và những lo lắng đó đã khiến nhiều cửa hàng không chấp nhận tiền mặt. Lệnh phong tỏa rộng rãi đã mang lại cho thương mại điện tử một lợi thế, một lợi ích khác cho các giao dịch kỹ thuật số.

COVID-19 ĐẨY NHANH SỰ SỤP ĐỔ TIỀN MẶT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *