Bản tin [25 – 06 -2020] – VIỆT NAM KHÔNG CẤM BAY QUỐC TẾ

Cục Hàng không đã phát thông báo tới các hãng rằng không hạn chế khai thác đường bay nào, kể cả tới Trung Quốc, không hạn chế các chuyến bay chở hàng đến Việt Nam và ngược lại, không hạn chế các chuyến bay chở người ra khỏi Việt Nam.

VIỆT NAM KHÔNG CẤM BAY QUỐC TẾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *