ASEAN kêu gọi Myanmar chấp nhận đặc phái viên

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi Myanmar chấp nhận đặc phái viên của nhóm để làm trung gian đối thoại giữa quân đội và lực lượng ủng hộ dân chủ.

ASEAN đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào thứ Ba dưới sự chủ trì của Brunei và đưa ra tuyên bố của chủ tịch.

Tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar, nơi bạo lực đang tiếp diễn và số người chết đang gia tăng.

Họ cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Myanmar thực hiện “nhanh chóng và đầy đủ” đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí vào tháng 4. Cuộc họp hồi tháng 4 cũng có sự tham dự của cả sĩ quan quân đội hàng đầu của Myanmar.

ASEAN đã mời một nhà ngoại giao cấp cao chứ không phải là người đứng đầu quân đội Myanmar tham dự loạt cuộc gặp thượng đỉnh mới nhất. Tuy nhiên, chính quyền quân đội Myanmar cho rằng điều này đi ngược lại các nguyên tắc của ASEAN và từ chối lời mời.

Tuyên bố của ASEAN bác bỏ lập luận này. Tuyên bố có đoạn: Mặc dù tôn trọng nguyên tắc không can thiệp,” nhưng các nước thành viên tái khẳng định việc tuân thủ pháp quyền, quản trị và các nguyên tắc dân chủ và chính phủ hợp hiến. Các nước cũng “cần đạt được sự cân bằng thích hợp đối với việc áp dụng các nguyên tắc của ASEAN đối với tình hình ở Myanmar”.

Ngoài ra, tuyên bố cũng cho biết một số thành viên bày tỏ lo ngại về các hoạt động cải tạo đất, các hoạt động và sự cố ở Biển Đông.

Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải theo đuổi giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố không đề cập cụ thể đến quốc gia nào nhưng những lo ngại của các nước ASEAN rõ ràng liên quan đến Trung Quốc, quốc gia đang đẩy mạnh các hoạt động trong khu vực.

Huỳnh Anh