Amazon cải tiến tốc độ giao hàng và cắt giảm chi phí

Amazon.com đã cải tổ mạng lưới hậu cần của mình nhằm giảm khoảng cách các gói hàng phải di chuyển nhằm tăng tốc độ giao hàng.

Trong quá trình này, công ty tìm cách cải thiện lợi nhuận, theo Wall Street Journal.

Kết quả của việc di chuyển là thời gian giao hàng nhanh hơn, quản lý hàng tồn kho tốt hơn và thay đổi kết quả tìm kiếm mà khách hàng nhìn thấy trên trang web của mình.

Công ty đã mở rộng quy mô lớn trong thời kỳ đại dịch khi khách hàng ở nhà và đặt hàng, tạo ra nhu cầu tăng cao.

Amazon đã tuyển dụng với tốc độ nhanh chóng và tăng gấp đôi diện tích nhà kho tại Mỹ trong hai năm.

Công ty đang cố gắng kiềm chế chi tiêu khi nhận thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại trên một số hoạt động kinh doanh của mình.

Amazon cho biết họ có thể kết nối việc giao hàng nhanh hơn với doanh số bán hàng cao hơn.

Udit Madan, phó chủ tịch phụ trách vận tải của Amazon, nói với Wall Street Journal: “Khi chúng tôi cung cấp tốc độ nhanh hơn, khách hàng có nhiều khả năng mua hàng hơn. Họ quay lại mua sắm với chúng tôi thường xuyên hơn”.

Khách hàng có thể thấy sự thay đổi khi họ tìm kiếm hàng hóa trên trang web của Amazon. Các mặt hàng đã được đặt trong một khu vực có thể xuất hiện cao hơn trên kết quả, dẫn đến việc giao hàng nhanh hơn. Với cải tiến này, Amazon đã giảm được 15% khoảng cách mà các mặt hàng di chuyển từ trung tâm thực hiện đơn hàng đến khách hàng và tốc độ tính chi phí vận chuyển đã chậm lại đáng kể. Khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng trong ngày đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên lên gần 26 triệu khách hàng.

Chiến lược cắt giảm chi phí của Amazon đã dẫn đến việc cắt giảm khoảng 27.000 nhân viên trong những tháng gần đây và ngừng một số dự án.

Quang Anh