Toyota phải trả 180 triệu USD do vi phạm báo cáo hướng dẫn khí thải

Mỹ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Toyota Motor đã đồng ý trả 180 triệu USD để giải quyết một vụ kiện dân sự liên quan đến hướng dẫn khí thải. Vụ kiện cáo buộc công ty đã vi phạm các quy tắc yêu cầu các nhà sản xuất ô tô thông báo cho cơ quan môi trường về các khiếm khuyết của các bộ phận kiểm soát khí thải xe. Bộ cho biết Toyota đã vi phạm một cách có hệ thống các yêu cầu báo cáo theo Đạo luật Không khí sạch từ khoảng năm 2005 cho đến ít nhất là cuối năm 2015.

Họ cho biết hành động của nhà sản xuất ô tô có thể sẽ làm trì hoãn hoặc tránh được các đợt thu hồi sản phẩm liên quan đến khí thải. Toyota cho biết họ đã tự nguyện đưa ra các báo cáo cách đây khoảng 5 năm sau khi xác định được sự khác biệt giữa quy trình của mình và quy trình của các cơ quan liên bang Mỹ. Toyota cho biết họ tin rằng có rất ít hoặc không có tác động từ sự chậm trễ trong báo cáo.

Quang Toàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *