Thủy điện nhỏ không gây thêm lũ nhưng góp phần vào biến cố thiên tai – Tin tức kinh tế 24h [31-10-2020]

Theo nhận định của các chuyên gia, thủy điện nhỏ có thể không gây ra tình trạng “lũ chồng lũ” như dư luận lên án thời gian qua. Tuy nhiên, việc xây dựng quá nhiều thủy điện nhỏ đi kèm với phá rừng có thể dẫn tới nhiều biến cố thiên tai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *