THƯỢNG VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT ĐỂ CẠNH TRANH VỚI TRUNG QUỐC – TIN TỨC KINH TẾ 24H

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật kêu gọi tăng ngân sách khổng lồ cho các ngành công nghiệp trong nước để chống lại Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan mật thiết đến kinh tế và an ninh. Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới vào thứ Ba với số phiếu 68-32.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *