Thượng viện Mỹ kêu gọi hỗ trợ 17 tỷ USD cho các hãng hàng không

Thượng viện đã dành 17 tỷ USD cho các hãng hàng không trong một đề xuất cung cấp viện trợ bổ sung trị giá hơn 900 tỷ USD hôm thứ Ba, theo những người quen thuộc với vấn đề cho biết.

Các hãng hàng không đã nhận được 25 tỷ USD theo Đạo luật CARES vào tháng 3 để tiếp tục trả lương cho công nhân của họ và tránh  cắt giảm việc làm cho đến ngày 1 tháng 10.

Hãng hàng không American và United bắt đầu cho nghỉ việc hơn 30.000 công nhân vào tháng 10 sau khi Quốc hội và Nhà Trắng không thể đạt được thỏa thuận về một đợt viện trợ COVID-19 khác có thể bao gồm hỗ trợ nhiều hơn cho các hãng hàng không. Hàng chục nghìn công nhân khác đã chấp nhận gói nghỉ hưu sớm.

Gói viện trợ COVID-19 của Thượng viện khoảng 908 tỷ USD sẽ dành 45 tỷ USD cho ngành vận tải đang gặp khó khăn. Cổ phiếu của các hãng hàng không Mỹ đã giao dịch cao hơn sau khi có tin tức về khả năng được hỗ trợ thêm trong ngành.

Bảo Nguyên