Thu hồi 39 dự án, Bà Rịa – Vũng Tàu muốn trao cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực hơn

  1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ký ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về việc thông qua bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo Nghị quyết này, có tổng cộng 39 dự án với tổng diện tích 1.366,7 ha bị thu hồi đất, trong đó có nhiều dự án khu đô thị lớn.

Cụ thể trên địa bàn Tp.Vũng Tàu có 12 dự án bị thu hồi với diện tích 323,58ha; Tp.Bà Rịa có 7 dự án bị thu hồi với diện tích 1,03ha; Thị xã Phú Mỹ có 3 dự án bị thu hồi với diện tích 842,60ha; huyện Châu Đức có 8 dự án bị thu hồi đất với diện tích 21,50ha; tại huyện Xuyên Mộc có 2 dự án bị thu hồi với diện tích 12,50ha; huyện Đất Đỏ có 6 dự án bị thu hồi với diện tích 165,33ha; huyện Côn Đảo có 1 dự án bị thu hồi với diện tích 0,2ha.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bên cạnh việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án, địa phương này cũng kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các dự án chậm triển khai hoặc sau khi đã thực hiện giãn tiến độ nhưng nhà đầu tư vẫn không triển khai; qua đó trao lại cơ hội cho các nhà đầu tư có tâm huyết, có năng lực hơn.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã chấm dứt hoạt động đối với dự án Khu du lịch Tây Sơn (diện tích hơn 6,53 ha) tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền do Công ty TNLIH Sản xuất Thương mại Tây Sơn làm chủ đầu tư. Trước đó vào tháng 7/2019, địa phương này cũng chấm dứt hoạt động đối với dự án Khu du lịch sinh thái Bình An (do Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân làm chủ đầu tư) và 5 dự án du lịch khác trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Được biết, kể từ thời điểm lập phương án xử lý dự án chậm triển khai vào năm 2014, đến nay tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động hơn 140 dự án. UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các dự án chậm triển khai, nhất là về ký quỹ và việc thực hiện sau khi đã giãn tiến độ; rà soát lại các nhà đầu tư có tâm huyết, có năng lực để thực hiện các dự án; việc xử lý các dự án chậm triển khai yêu cầu phải công khai, khách quan, minh bạch.

Kim Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *