Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc chậm nhất trong gần 2 năm.